Psykolog Ane Johnsen

Den første millimeteren

Det krever energi å starte noe nytt. Men det kan gi energi, også. 

 

Årsakene til å gjøre en forandring kan være så ulike. Kanskje er det omstendigheter, kontekst, årsaker som ligger utenfor din kontroll. Eller kanskje er det noe som vokser frem innenfra.  Noen ganger er det først og fremst en bevegelse bort fra noe. Men det er først når du ser noe å bevege deg frem mot at det gir energi! 

 

Millimtr ble til gjennom store omveltninger, så nå er det en stor glede å endelig stå på startstreken! 

 

Etter 11 spennende og utviklende år i Bjørnson Organisasjonspsykologene, er det nå riktig å gjøre et jobbskifte. Jeg har hatt stor glede av å jobbe med dyktige kolleger, og det har gitt mening å bidra til god ledelse og gode arbeidsplasser. Jeg vet det bidrar til mestring, helse og trivsel for mange mennesker. Nå ønsker jeg imidlertid å igjen bruke mer tid på møtet med enkeltmennesket. Gå inn i det lille, store rommet: Samtaleterapi. 

 

Heldigvis skal jeg fortsatt være assosiert med Bjørnson, gjennom samarbeid om organisasjonspsykologiske tjenester. 

 

Hovedfokus i Millimtr vil likevel være å tilby sparring og støtte i viktige skritt i livet, og bidra til endring og vekst gjennom å se kraften i de første, små stegene. 

 

Livet er endring. 

Eller for å sitere en av mine favoritter, Nils-Fredrik Nielsen fra hans Tristesser i utvalg - II: "Stagnasjon er ikke noe videre" (Tog du 'an?) 

 

Jeg gleder meg til det som kommer! 

 

Ta kontakt på e-post for å gjøre en avtale hos meg i Øvre Holmegate 1, eller besøk bloggen min her fremover, for litt påfyll om psykologi.